Löneservice

Vi sköter hela er löneadministration från inrapportering av löneunderlag till utbetalning och rapportering. Våra lönekonsulter går kontinuerligt utbildningar för att vara uppdaterade och följa lagar, regler, kollektivavtal, etc. Våra konsulter har också erfarenhet och kunskap av olika lönesystem, tidrapporteringssystem, reseräkningsprogram och funktioner företag kan ha nytta av och kan därmed underlätta och effektivisera avsevärt för våra kunder. Genom att låta oss ta hand om era löner så slipper ni även att bli sårbara vid eventuella sjukdomar och semestrar och ni slipper problem med bemanning. Vi ser till så att lönerna betalas ut i rätt tid och ser till att ni får alla underlag ni vill ha och har behov av.

Vi erbjuder följande

 • Lönebearbetning
 • Hantering av reseräkningar, körjournaler och utlägg
 • Hantering och beräkning av tjänstebilar
 • Hantering av förmåner
 • Rapportering och statistik till myndigheter
 • Rapportering till branschorganisationer och fackförbund
 • Upprättande av skattedeklaration
 • Semesterberäkning
 • Kontrolluppgifter
 • CSR-fil
 • Rapportering till försäkringsbolag
 • Anställningsintyg
 • Rapportering till FORA/Collectum
 • Rapportering till Kronofogden
 • Arbetsgivarintyg/betyg
 • Årsskiftesrutiner
 • Konsultation gällande system
 • Konsultation gällande lagar, kollektivavtal, etc.