Om oss

Delegera arbetar med ekonomifunktionens alla centrala delar från bokföring och deklarationer till ekonomistyrning och finansiell planering.
Vi som utvecklat Delegera har lång erfarenhet av redovisning och ekonomistyrning i roller som redovisningskonsulter och ekonomichefer. Det som har drivit utvecklingen av Delegeras arbetskoncept är behoven av kostnadseffektiva ekonomifunktioner som är anpassade till verksamheternas behov.
Det hänger ihop i allt från verksamhetens planering till löpande bokföring.

Delegera Stockholm AB Örby slottsväg 46 - 125 71 Älvsjö - Org. 556784-3841
Karta (Obs egen dörr runt hörnet)