Rådgivning

Ditt företags ekonomi handlar mer än bara redovisning. Att driva företag innebär att du ställs inför en mängd bolagsfrågor som måste hanteras.  Det är allt från själva bolagsbildningen till ändringar av styrelse, extra utdelningar mm. Vi hjälper dig med bolagsformalia så att den uppfyller de krav som ställs enligt ABL.

Vi erbjuder följande

  • Budget
  • Analyser
  • Bolagsbildning
  • Registreringsärenden
  • Likvidationer
  • Due-diligence