Controller

Ditt företags ekonomi handlar om mer än redovisning. Vi utgår från er verksamhet och utformar rapporter anpassade till ert informationsbehov. Ni får då regelbundna rapporter med relevant information presenterat på bästa sätt för uppföljning och analys.

Tjänster
Budget - Rapportering - Analys - Underlag för företagsanalys

Bolags- och skattefrågor

Att driva företag innebär att du ställs inför en mängd bolagsfrågor som måste hanteras.
Det är allt från själva bolagsbildningen till ändringar av styrelse, extra utdelningar mm. Vi hjälper dig med din bolagsformalia så att den uppfyller de krav som ställs enligt ABL.

Tjänster
Bolagsbildning - Bolagsformalia - Registreringsärenden - Likvidationer - Due-Diligence - Inkomstdeklaration
Delegera Stockholm AB Örby slottsväg 46 - 125 71 Älvsjö - Org. 556784-3841
Karta (Obs egen dörr runt hörnet)