Redovisning

Vi hjälper små och medelstora företag till en effektivare redovisning efter de behov som ni har. Vi arbetar med digitala lösningar nära och tillsammans med dig och erbjuder ett brett utbud av ekonomiska tjänster så att ni kan ha kontroll över företagets ekonomi. Den personliga kontakten är viktig för oss och genom att ha en hög servicenivå vill vi alltid se till våra kunders bästa och hela tiden vara steget före.

Vi utgår från din verksamhet och utformar rapporter anpassade till ditt informationsbehov. Du får då regelbundna rapporter med relevant information presenterat på bästa sätt för uppföljning och analys. Ditt företags bokföring ska vara enkel och lättförståelig och vara uppdaterad så att du kan följa resultatet.

Vi erbjuder följande

  • Löpande bokföring
  • Leverantörsfakturahantering
  • Kundfakturering
  • Momsdeklaration
  • Arbetsgivardeklaration
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Inkomstdeklaration