Redovisning

Delegera levererar en heltäckande lösning för redovisningen. Ni kan outsourca hela eller delar av er ekonomifunktion allt efter de behov som just er organisation har. Vi arbetar med digitala lösningar och utifrån kundens behov och önskemål sätter vi upp de lösningar som passar bäst.

Löpande

Bokföring - Leverantörsfakturahantering - Kundfakturering

Myndighetsrapportering
Momsdeklaration - Arbetsgivardeklaration

Årsbokslut

Bokslut - Årsredovisning - Inkomstdeklaration
Delegera Stockholm AB Örby slottsväg 46 - 125 71 Älvsjö - Org. 556784-3841
Karta (Obs egen dörr runt hörnet)