E-faktura krav från Myndigheter

Det blir ett lagkrav att både skicka och ta emot e-faktura när det gäller alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april, inklusive direktupphandlingar.
Myndigheten för digital förvaltning, DIGG har publicerat information om hur du kan förbereda dig.

Den nya lagen säger att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor som följer den nya europeiska standarden, om man inte har avtalat om någon annan standard. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktur. Ett företag som efter flera påminnelser ändå inte fakturerar enligt de nya lagkraven kan få föreggande om att betala vitesbelopp.

På DIGGs webbsida www.digg.se kan du hitta aktuell information.