Brexit konsekvenser

För svenska företag som handlar med Storbritannien är ovissheten om vad som händer efter 29 mars i år fortfarande stor. Nu uppmanar bland annat Tullverket och SCB dessa företag att förbereda sig för en eventuell hård Brexit.

En mjuk Brexit förutsätter att Storbritannien och samtliga EU:s medlemsländer godkänner ett utträdesavtal senast den 29 mars. Det innebär i så fall att berörda företag får tid att anpassa sig fram till den 31 december 2020.

Om en överenskommelse inte träffas om ett utträdesavtal, så börjar istället tullbestämmelserna som gäller för handel med länder utanför EU gälla den 30 mars. Det kommer alltså inte att finnas någon övergångsperiod. Det gäller därför att förbereda sig på att detta kan ske. Det du som företag kan göra är att;

  • Ansöka om EORI-nummer, om företaget vill bedriva handel med länder utanför EU.
  • Ansöka om Tullverkets webbtjänster, för att där kunna hantera mycket av företagets tullhantering.

Även andra områden kan komma att påverkas. Det kan bland annat gälla GDPR, punktskatter, socialförsäkringsfrågor, personlig rörlighet och koncernfrågor (moder-/dotterbolagsdirektiv, fusionsdirektiv mm), bokföring/finansiell rapportering med mera.